Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke

Hvad gør jeg i tilfælde af...

GENERELT
Fremover skal al kontakt til offentlige myndigheder foregå digitalt. Det sker via www.borger.dk og ved hjælp af NemID.

FØDSEL
Jordemoderen foretager fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den på borger.dk, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke gift, kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemID på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.


DÅB eller NAVNEGIVNING
Ved dåb skal forældrene træffe aftale med sognepræsten, og der skal ikke anvendes navngivning via borger.dk.
Ved navngivning navngiver forældrene barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder efter fødslen.


VIELSE
For at blive gift i sognets kirke kræves det, at man bor i sognet eller har en anden tilknytning hertil. I tvivlstilfælde er det præsten, som træffer afgørelsen. Man henvender sig til præsten og aftaler dato og tidspunkt for vielsen. For at blive gift i kirken skal mindst den ene være medlem af Den danske Folkekirke. Senest 3 uger før vielsen rettes der henvendelse til kirkekontoret. Dåbs- eller navneattester medbringes foruden den såkaldte prøvelsesattest, som udstedes på bopælskommunens vielseskontor.

NAVNEÆNDRING
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune), som skal behandle ansøgningen. Du kan søge om at ændre dit eller barnets navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 500 kr. Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen er gratis. Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.


DØDSANMELDELSE - ANMODNING OM BEGRAVELSE
For at træffe aftale om bisættelse eller begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk.

ATTESTER
Attester udskrives ikke længere antomatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk. For borgere uden NemID eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden personregistrering eller kom til kirkekontoret, så printer vi den ud til dig.

Praktiske ting i forbindelse med fødsel, dåb, vielse, død m.v.
Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd