Velkommen til Undløse Kirke

   

Velkommen i Undløse Kirke
ARRANGEMENTER

MENIGHEDSSAL / PARKERING 
Adgang til den nye menighedssal i Undløse Præstegård med handicapvenlig indgang er i gavlen.  

Der er indrettet et parkeringsområde umiddelbart inden den private del af præstegårdens gårdsplads. De ændrede forhold omkring adgang til den nye menighedssal og parkering skyldes, at efter inddragelse af den tidligere bolig er lokalerne ifølge gældende regler nu undergivet menighedsrådets ansvar.

SE EVENTUELLE OPSLAG I SKABENE VED DE TO INDGANGE TIL KIRKEGÅRDEN

VEJLEDNING FRA UNDLØSE MENIGHEDSRÅD OM ÆNDRET BEGRAVELSESFORM I UNDLØSE KIRKE
Vi opfordrer til at kun den nærmeste familie deltager med så få deltagere som muligt. For at overholde kravet om at holde afstand mellem deltagerne vil der kun være adgang for højst 28 deltagere. Præst og graver vil stå ved kirkens indgangsdør og sammen sørge for at kun dette antal personer vil få adgang ligesom man vil blive anvist hvor man skal sidde inde i kirken. Vi opfordrer også til at det tydeligt skrives i dødsannoncen at kun inviterede deltagere vil få adgang til kirken. Der vil ligge salmeark med de valgte salmer i stedet for salmebøger.
Vi er i menighedsrådet meget kede af at måtte stille disse krav, som vi imidlertid er blevet pålagt af biskopperne med det formål at forebygge coronasmitte..

SOGNECAFÉ - Midlertidigt indstillet på grund af krav om corona-afstand
 Alle dage kl. 14.00-16.00
Det overordnede emne vil være sang

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
VALGFORSAMLING UNDLØSE SOGN
TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER KL. 19.00 I PRÆSTEGÅRDSSALEN
Den nye valglov medfører ændring af valgformen, og det betyder at valg til menighedsråd sker som et personvalg og ikke længere ved et listevalg
VALGRESULTAT: Nr. 1/Aase Stær Nr.2/Vibeke Treldal Nr. 3/Lonny Linderoth Rasmussen
Nr. 4/Jan Marshall Madsen Nr. 5/Inga Hoelgaard Rasmussen Nr. 6/Aase Nielsen
Stedfortræder: Nr. 1/Sara Lea Kronvang

FOREDRAGSAFTEN : "Mobberi - set i Børnehøjde"
Torsdag den 24. september kl. 19.00  i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård.
Lars Ringholm forsøger med afsæt i sin roman "Livet er også til dig, Martin" at give et bud på, hvordan børn oplever at blive udsat for mobning.
Med corona-afstand plads til 24 deltagere - tilmelding tlf. 29 38 54 75 eller aase.staer@mail.dk
Ingen tilmedlinger - derfor aflyst

FOREDRAGSAFTEN: "Pigerne på Sprogø" fortalt af historiker Carsten Egø Nielsen
Torsdag den 5. november kl. 19.00 i Præstegårdssalen, Undløse Præstegård
Vi skal i fordraget høre den virkelige historie om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne.
Med corona-afstand plads til 24 deltagere - tilmelding tlf. 29 38 54 75 eller aase.staer@mail.dk

JULEKONCERT I UNDLØSE KIRKE LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 16.00
Operasanger Jens-Christian Wandt bringer os i julestemning med de mest elskede af julens salmer præsenteret med små anekdoter og historier om de salmer, der synges men også om tanker ved juletid.
Med corona-afstand plads til 56 deltagere - tilmelding tlf. 29 38 54 75 eller aase.staer@mail.dk
Arrangementer og aktiviteter i Undløse Kirke
Undløse kirke ᛫ Hovedgaden 2 ᛫ Undløse ᛫ 4340 Tølløse ᛫ Undløse-Søndersted pastorat ᛫ Holbæk provst ᛫ Præst Hannah Reinholdt Clausen ᛫ Tlf 59189130
© Undløse og Søndersted Menighedsråd